Ankara Anlasmali Bosanma

Boşanma davasında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış iseler ve aile birliği bir seneden daha fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda bitmekte hem de eşleri aile mahkemesine delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa bu halde davanın çekişmeli biçimde açılması gerekmektedir. Eşlerin dava açarken boşanma davası avukatı tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma avukatından hukuki destek alınması boşanma davasının oldukça çabuk bitmesini sağlar. Toplumda ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu yönünde bir inanış mevcuttur. Oysaki davayı kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanma konusunda kararlı olan eşin davayı açması gereklidir. Açılacak olan davanın bitmesi için boşanma davasını açan eşin davasını ispatlaması gereklidir. Eğer boşanma davası açan taraf davasını ispat edemezse derdest olan dava reddedilecektir. Taraflar boşanmanın yanında nafaka, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için tedbir nafakası isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik birliği içinde edinilmiş gayrimenkulleri var ise mal rejimin tasfiyesi davası açabilirler. Bu tür davalarda vekalet ücreti değişiklik gösterir. Boşanma davasında uzman olan bir hukukçu haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu konu boşanma avukatı ile dava açacak olan kişi mutabakat ile belirlenecektir. Baro tarifesinin üzerinde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenir. Boşanma davası oldukça uzun sürebilen dava çeşitlerindendir. Bir davanın sonuçlanması genellikle bir sene sürmektedir. Bu zamanı kısaltmak için uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekir. Böylece taraflar hak kaybına uğrama ihtimalinde de kurtulmuş olurlar.
ankara anlaşmalı boşanma avukatıAnkarada hukukçular çokça vardır. Lakin fevkalade iyi bir avukat bulmanız ancak fazla iyi bir arayış sayesinde mümkündür. Çünkü kimi hukukçulara güven duymak kolay değildir.Avukatlar genel olarak boşanma davaları konusunda uzman avukatlar,icra davasında deneyim kazanmış avukatlar,ceza hukuk alanında uzman hukukçular ve bilişim hukukçuları diye ayrılır. Fakat hukuk alanında diğer uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma davalarına bakan avukatlar örnek olarak verirsek boşanma hukukuyla ilgili çok sayıda kanunu bilmek zorundadırlar.Bununla birlikte iyi bir avukat bulmanızda yeterli olmaz. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin bununla birlikte alanında spesiyalist olması da gereklidir. Üzerinde durduğum şeyi avukatlık mesleğini icra eden kişinin geçmişteki girdiği davalardan anlamanız mümkündür. "Ankara iyi ceza avukatları" yandexte fazlaca kullanılan bir kelimedir. Buna ilaveten "en iyi icra avukatı ankara" kelimesi de bol sayıda aranan kelimelerdir.

Türkiyemizde mahkemelerde görüşülecek her türlü davalar için haklarınızı sizin yerinize son derece başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlar mevcuttur. Türkiye’nin her ilinde başka hukuk kategorilerinde son derece başarılı avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Ankara avukatları da, Türkiyede hukuk alanında müvekkillerini en iyi şekilde temsil edecek avukatlar arasında yer almaktadır. Ankara ilinde görülmekte olan ya da görüşülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, davanızın sizin lehinize sonuçlanmasını imkanlı kılacak, müvekkillerini duruşma salonunda en iyi biçimde temsil edebilecek Ankara hukukçuları arasından istediğinizi seçebilir, davalarınızı uzman bir hizmetten yarar sağlayarak bitirebilirsiniz.

Türkiyemizde özellikle en çok açılan davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece harika bir tarzda görülmektedir. Müvekkillerinin boşanma sürecini hem maddi hem de manevi şekilde en karlı şekilde atlatmalarını imkanlı kılan boşanma hukukçuları asıl olarak nizalı boşanma davalarında boşanacak çift arasında bir anlaşma ortamı sağlamak için çabalamaktadırlar. Bu sebeple açıkcası kocanızla anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma işinde profesyonel bir avukatın yardımları ile boşanma sürecinizi tamamlamalısınız.
Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bundan dolayı bilişim alanında deneyimli hukukçulara gereksinim fazlalaşmıştır. Fakat deneyimli bir bilişim suçu avukatı bulmak uğraştırıcıdır. Zira bilişim hukuku avukatı miktarı çok düşüktür.

İnternet suçları hangileridir? Son zamanlarda en çok karşılaşılan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir fiilin cezalandırılması için mevzuatta mevcut olması zorunludur. Türk Ceza Kanun’da bulunmayan bir eylemden dolayı vatandaşlar cezalandırılamaz. Buanlatılanlar doğrultusunda, kredi kartlarını kötüye kullanmak Ceza Kanunu’nda siber suç olarak tanımlanmıştır.


İnternet üzerinden işlenen suçlar bilgisayar aracılığıyla işlenebilir. Bilişim şuçu işleyenlerin belirlenmesi çok fazla çaba gerektirir. Bu sebeple şüphelilerin bu alanda tecrübeli polis vasıtasıyla araştırılması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele maksadıyla görevlendirilmiş emniyet birimleri mevcuttur. Bunun sonucu olarak Ankara bölgesinde şüphelilere erişmek zor değildir. Suç işleyenlerin belirlenmesinden sonra yargılama evresine geçilir. Bu süreçte bilişim hukuku avukatlarının önemi oldukça fazladır. Alanında deneyimli bir avukat kovuşturmanın bu aşamasında umduğunuz kararı elde etmenizde oldukça fazla etkisi olabilir.
Avukatlık kolay olmayan bir meslektir. çünkü avukatlık mesleği icra edenler yalnızca davasıyla mesai harcamaz buna ek olarak icra memuruyla muhatap olmalıdır. Bu nedenleverilen kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Bunun yanında kararın apostil mühürüne haiz olması gerekmektedir. Apostil mührü Lahey sözleşmesine katılan ülkelerde geçerlilik taşır. bu anlatılanlar doğrultusunda San Marino Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Türkiye Cumhuriyetinde tenfiz edilebilecektir. Başka ülke mahkemesindeverilen kararların tenfizini için lazım gelen öbür husus ise yabancı mahkemede verilen kararların Türk Diline tercümesinin yapılmasıdır. Ayrıca tercümesi yapılmış yurtdışında verilmiş bulunan kararların Türk makamlarınca onaylanması gerekmektedir.

Tenfiz davası ne kadar zamanda sonuçlanır? Bu tarz davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir süreçte karara çıkar. Bu süreyi en aza indirmek için her iki tarafta bir hukukçuya boşanma vekaleti çıkarması lazımdır. Bu durumda davalar çok daha kısa sürede tamamlanır. Eğer bir avukatlık mesleği yapan kişiye vekaletname verilmezse davaların tamamlanması için yurtdışına tebligat gönderilmesi zaruridir. bu şartlar altında davanın çok uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu yüzden taraflar yaşadıkları devlette yer alan Türkiyeelçiliği vasıtasıyla bir avukata vekaletname çıkarılmalıdır. Verilecek vekaletin fotoğraflı olmasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında Çıkarılacak vekaletin boşanma yetkisini taşınması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi dava süresini çok fazla kısaltabilir.

Ceza avukatının bilmesi gereken hususlar hangileridir? Öncelikle ağır ceza avukatı olmak oldukça zordur. Çünkü insanların bu tür davalarda kişilerin hürriyeti söz konusudur. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı davayı çözerken fazlaca özen göstermeli. Aksi durumda insanlar nedensiz hapishaneye girebilir. Bu sebeple üstlendiği işin neden olacağı sonuçların bilincinde olmalıdır. Bir ceza savunması gerçekleştirilirken mutlaka olayın bütün incelikleri öğrenilmeye çalışılmalıdır. Zira mahkeme salonunda müdafaa yapılırken müvekkilimizin aleyhine bir savunma yapma durumunda kalabilir. Eğer sanık tutukevinde bulunuyorsa kesinlikle infaz kurumuna konuşmak maksadıyla gidilmeli ve vakanın bütün ayrıntıları yüz yüze konuşulmalıdır. Eğer mümkünse olayın vuku bulduğu yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Akabinde olaya tanıklık edenler tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Olayın özelliğine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor paralelinde bir savunma sunulmalıdır. Bunlar normal olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen hususlardır. Ayrıca ceza davası avukatı eldeki delilleri kullanarak kendi deneyimini eklemeli ve sonuca ulaşan bir müdafaa yol haritası bulmalıdır. Bütün bu anlatılan hususlara ilaveten ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen şahsın ceza hukuku alanında çalışmayı seviyor olması gerekir. Çünkü ilgi duyarak ifa edilmeyen hiçbir uğraşı başarılı olamaz.
Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Eğer taraflar evliliğe son verme konusunda anlaşmışlarsa aile hakimine müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin minimum bir sene devam etmiş olmasıgerekir. Eğer evlilik hayatı bir seneden daha az sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak evliliği sonlandırmak amacıyla başvuruda bulunamazlar. Bu halde çekişmeli şekilde başvuru yapmak durumundadırlar. Anlaşmalı olarak evliliği sonlandırmak için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma mutabakat metni sunmaları gerekmektedir. Bu mutabakat metninin bir avukat mesleği icra eden biri tarafından meydana getirilmesi çok iyi olacaktır. Bunun ardından eşler mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli şekilde ayrılmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma nedeninin hakim tarafından kabul edilebilir olması gereklidir. buna ek olarak evliliği bitirme gerekçesinin kanıtlanması lazımdır. Boşanma davalarında davacı eş iddiasını her çeşit kanıtla kanıtlayabilir. Örnek vermek gerekirse resimler kanıt olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davası fazlaca uzun sürmektedir. Dava süresini kısaltmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım istenmelidir.

Miras hukuku alanında çok karşılaşılan konuların başında yasal mirasçı hususu gelmektedir. Miras hukuku alanı hayli teferruatlı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle başarılı bir avukatlık mesleği icra eden kişiden yardım alınmalıdır. Lakin bir avukattan yardım talep edilmezse dava oldukça fazla uzun sürmesi olasıdır. Ölen kişinin arkasında kalan bütün tanışır ve taşınmaz mallarına tereke denilir. Miras dalında tüm alacaklar fazladan bir işleme ihtiyaç duyulmadan vefat esnasında yasal mirasçılara geçer. Eğer ebediyete intikal eden şahsın mirasçısı bulunmuyorsa malvarlığı devlete intikal eder. Miras alanında kanuni haklarını ileri sürmeden evvel mutlaka bir avukattan görüş alınması bir hayli önem arzeder. Çünkü kanıtlanması fazlaca zor olan durumlar karşısında vatandaşların hak yoksunluğunda uğraması olasıdır. Eğer mirasçılar ölen şahsın malvarlığı değerlerini reddedeceklerse 3 ay süresince reddi miras için kanuni yola başvurmaları gerekir. Buna ek olarak vefat eden kişinin mirasçıları sulh hukuk mahkemesinden bir mirasçılık belgesi çıkarmaları lazım gelir. Miras hukukunda davalar bir hayli uzun sürer. Çünkü bu tarz davalar bu işlerden anlayan bilirkişi marifetiyle oluşturulan bilirkişi raporlarıyla sonuna ulaşmaktadır. Bunun yanında Miras alanında davalarda tanık deliline başvurulmaktadır. Görgü şahitlerinin mahkemeye çıkması yargılama sürecini baya uzatabilmektedir.
İş hukuku davası çağımızda en sık görülen sorunlardan biridir. İşverenler işçilerin hak ettiğini vermemek için farklı yöntemlere müracaat etmektedir. Mesela işçilerin bayram tatili ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu haklarını elde etmek gayesiyle yargıya başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş ilişkisini geçerli bir tarzda son vermesi lazımdır. Çalışanın bayramlarda çalışma ücretinin ödenmemesi haklı bir sonlandırma sebebidir. İşçinin sigortasının az yatırılması geçerli bir fesih gerekçesidir. Bunun yanında patron çalışanın iş akdini geçersiz tarzda bitirmesi durumunda çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. Çalışan 1 Mayısta çalışmış ise bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu ödeme normal maaştan % 50 avukat ankara zamlı olması gerekir. Çalışanın ücreti en fazla 20 gün içerisinde verilmelidir aksi halde işçi iş sözleşmesini haklı şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. İşçinin yıllık izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin işçiye verilmesi gereklidir. İş yeri sahibi işçiyi haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarırsa çalışana ihbar tazminatını vermesi lazımdır. Eğer çalışanın hakları ödenmezse çalışanlar uzman bir işçi avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları çalışanların tazminatlarını tam olarak almalarına aracı olacaktır. Aksi durumda çalışanlar hak kaybına sebep olabilmektedir. Ayrıca mahkeme süreci sebepsiz biçimde uzamaktadır. Hak kayıplarına uğramamak ve mahkeme süreci gereksiz yere uzamaması için bir iş avukatından yardım almak oldukça önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *