Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Ankarada avukatlar yeterince bulunur. Ancak fevkalade iyi bir avukat bulmanız sadece iyi bir arama sayesinde mümkün olur. Çünkü bazı hukukçulara güvenebilmek pek kolay değildir.Avukatlık mesleğini icra edenler temel düzeyde boşanma avukatları,icra avukatları,ceza davası uzmanı avukatlar ve bilişim hukuku hukukçuları olarak ayrılır. Lakin hukuk alanında bunlardan başka özel uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma Avukatları örneğin boşanma hukukuyla ilgili gerektiğinden fazla kanun maddesini öğrenmek zorundadırlar.Bununla birlikte çok iyi bir avukat bulmanızda yeterli değildir. Avukatın bununla birlikte yaptığı işte mütehassıs konumunda olması da gerekir. Bahsettiğim şeyi hukukçunun daha önceki kazandığı davalardan anlayabilirsiniz. "Ankara iyi ceza avukatı" yandexte bol miktarda kullanılan bir sözcük grubudur. Bunun yanında "en iyi icra avukatları ankara" sözcükleri de bol sayıda aranan kelimelerdir.

Türkiyede dava salonlarında görüşülecek her türlü davalar için haklarınızı sizin yerinize başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlar bulunmaktadır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde farklı hukuk alanlarında başarılı hukukçular bulunmaktadır. Ankara avukatları da, Türkiyemizde hukuk alanında şahısları ve şirketleri en iyi şekilde temsil eden hukukçular arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görülen ya da görüşülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, bu davanın lehinize bitirilmesini sağlayacak, müvekkillerini dava salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil etmeye çalışacak Ankara hukukçuları arasından tercih yapabilir, davalarınızı mütehassıs bir hizmetten faydalanarak tamamlayabilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok açılan davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları vasıtasıyla son derece profesyonel bir şekilde görülmektedir. Müvekkillerinin boşanma davasını hem maddi hem de manevi olarak en iyi şekilde atlatmalarını imkanlı kılan boşanma avukatları asıl olarak nizalı boşanma davalarında boşanma davası açmış çiftler arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için çabalamaktadırlar. Bundan dolayı açıkcası karınızla anlaşmalı bir tarzda boşanamıyorsanız, mutlaka boşanma davaları işinde mütehassıs bir hukukçunun yardımı ile boşanma davası sürecinizi bitirmelisiniz.
Çağımızda en fazla görülen davalar bilişim suçları davalarıdır. Bu nedenle bilişim davalarında deneyimli hukukçulara gereksinim çoğalmıştır. Fakat deneyimli bir bilişim suçu avukatı tutmak zordur. Çünkü bilişim davası avukatı miktarı çok düşüktür.

Sanal suçlar nelerdir? Son zamanlarda sık rastlanılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir hareketin cezalandırılabilmesi için Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olması gerekmektedir. TCK’da mevcut olmayan bir eylemden dolayı vatandaşlar cezaya çarptırılamaz. Busöylenenler ışığında, bilişim sistemindeki verileri yok etmek mevzuatta suç olarak düzenlenmiştir.


Sanal ortamda işlenen suçlar cep telefonu aracılığıyla işlenebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin bulunması kolay değildir. Bu yüzden suç işleyenlerin bu davalarda deneyimli polis vasıtasıyla soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele için oluşturulmuş savcılık bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara vilayetinde şüphelilere ulaşmak daha hızlı olur. Bilişim suçu işleyenlerin belirlenmesinden sonra mahkeme sürecine gelinir. Bu evrede bilişim suçları avukatlarının rolü çoktur. Alanında bilgili bir hukukçu mahkemenin bu evresinde umduğunuz kararı elde etmenizde çok büyük katkısı olur.
Avukatlık meşakkatli bir uğraş alanıdır. Zira hukukçu yalnızca müvekkiliyle meşgul olmaz ayrıca memurlarla muhatap olması gereklidir. Bu nedenleverilen kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekmektedir. Bunun yanında kararın apostil şerhine sahip olmasın gerekmektedir. Apostil mührü Lahey anlaşmasına katılan ülkelerde geçerlilik taşır. bu anlatılanlar doğrultusunda Kuzey İrlanda Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Türk Yargı Makamlarınca tanınabilecektir. Başka ülke mahkemesindeverilmiş bulunan kararların tanınması ve tenfizini için gerekli olan öbür husus ise yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Türkçe’ye tercümesinin yapılmış olmasıdır. Bunun yanında tercümesi yapılmış bulunan yurtdışı mahkemelerinde verilmiş olan kararların Noterce onaylanması zaruridir.

Tanıma davası ne kadar sürede biter? Bu tür davalar yaklaşık olarak 6 ay gibi bir süreçte biter. Bu süreyi en aza indirmek için her iki eşte bir hukukçuya vekalet çıkarması gerekir. Bu durumda davalar çok daha kısa sürede tamamlanır. Eğer bir serbest bir avukata vekalet verilmezse davanın sonuçlanması için yabancı devlette bulunan kişiye tebligat çıkarılması gerekir. bu şartlar altında davanın çok uzun sürmesine neden olacaktır. Bu yüzden eşler yaşadıkları ülkede hizmet veren Türkiyeelçiliği vasıtasıyla bir hukukçuya boşanma vekaleti göndermelidir. Verilecek boşanma vekaletinin resimli olmasına özen gösterilmelidir. Bunların dışında Verilecek vekaletnamenin boşanma yetkisinin bulunması lazımdır. Bütün bu işlemlerin tam olarak yapılması dava süresini çok fazla kısaltabilir.

Ceza davası avukatının bilmesi gereken hususlar hangileridir? En başta ceza avukatı olmak hayli çaba gerektirir. Zira insanların bu tarz davalarda insanların özgürlüğü mevzu bahistir. Bu sebeple ağır ceza alanında avukat işini yaparken fazlaca emek vermeli. Aksi durumda kişiler haksız yere hapis yatabilir. Bu yüzden aldığı davanın öneminin bilincinde olmalıdır. Bir ceza davası savunması icra edilirken kesinlikle vakanın bütün incelikleri öğrenilmeye çalışılmalıdır. Zira mahkeme salonunda müdafaa yaparken müvekkilimizin aleyhine bir şeyler söyleme durumunda kalabilir. Eğer müvekkil cezaevinde bulunmakta ise kesinlikle hapishaneye ziyaret için gidilmeli ve olayın tüm detayları bire bir konuşulmalıdır. Eğer mümkünse vakanın gerçekleştiği yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Akabinde olayı görenler belirlenmeli ve dinlenilmelidir. Olayın türüne göre bilirkişi incelemesi istenilmeli ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar normal olarak gerçekleştirilmesi gereken hususlardır. Bunlara ek olarak avukat somut delilleri kullanarak kendi tecrübelerini eklemeli ve beraat kararı alabilecek bir müdafaa yol haritası belirlemelidir. tüm bu arz edilen hususlara ek olarak ağır ceza avukatı olmak isteyen şahsın ceza hukuku alanında çalışmayı sevmesi gerekmektedir. Çünkü hoşlanarak yapılanmayan hiçbir uğraşı başarıya ulaşamaz.
Boşanma davaları iki tarzda açılabilmektedir. Eğer taraflar evliliği sonlandırma hususunda anlaşmışlarsa aile mahkemesine başvuru yapmaları halinde anlaşmalı olarak evliliği sonlandırabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin minimum bir sene sürmüş olmasıgerekir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan kısa sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde evliliği bitirmek için başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli tarzda müracaat etmek zorundadırlar. Anlaşmalı olarak evliliğe son vermek için mahkemeye bir anlaşmalı ayrılma protokolü sunmaları gerekmektedir. Bu mutabakat metninin bir hukukçu vasıtasıyla kaleme alınması iyi olacaktır. Daha sonra eşler aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini belirtmelidirler. Çekişmeli olarak ayrılmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma gerekçesinin yerinde olması gerekmektedir. buna ek olarak evliliğe son verme nedeninin kanıtlanması lazımdır. Boşanma davalarında davacı boşanma gerekçelerini her türlü kanıtla ispatlayabilir. Örneğin kamera kayıtları delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürebilmektedir. Davayı kısaltmak için bir avukattan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku dalında en fazla görülen hususların başında veraset ilamı konusu gelmektedir. Miras alanı hayli teferruatlı bir hukuk alanıdır. Bu sebeple başarılı bir avukattan yardımına başvurulmalıdır. Ama bir hukukçudan yardım talep edilmezse davalar çok fazla uzun sürmesi muhtemeldir. Yaşamı son bulan şahsın gerisinde kalan bütün tanışır ve taşınmaz mallarına tereke ismi verilmektedir. Miras dalında bütün malvarlığı başkaca bir işleme gerek olmadan vefat sırasında kanuni mirasçılara devir edilir. Eğer yaşamı son bulan şahsın mirasçısı yoksa mallar Türkiye Cumhuriyeti Devletine geçer. Miras hukuku alanında mahkemeye başvururken mutlaka bir miras hukuku uzmanı avukattan yardım alınması hayli önemlidir. Çünkü kanıtlanması zor olan durumlar karşısında dava açan kişilerin hak kaybına uğraması muhtemeldir. Eğer kendisine miras kalanlar bu dünyadan ayrılan kimsenin malvarlığını reddetmek istiyorlarsa 3 ay süresince mirasın kayıtsız şartsız reddi için dava açmaları gerekir. Buna ek olarak hakkın rahmetine kavuşan kişinin mirasçıları sulh hukuk mahkemesinden bir mirasçılık belgesi çıkarmaları gereklidir. Miras hukuku alanında davalar oldukça uzun sürmesi muhtemeldir. Zira bu tür davalar bu işlerden anlayan bilirkişi aracılığıyla meydana getirilen görüşler son bulmaktadır. Ayrıca Miras hukuku alanında davalarda görgü tanığı deliline dayanılmaktadır. Görgü tanıklarının mahkeme huzuruna çıkması yargılama süresini fazlaca uzatabilmektedir.
İş davası çağımızda en fazla karşımıza çıkan sorunlardan biridir. İşçi çalıştıranlar çalışanların hak ettiğini vermemek amacıyla çeşitli yöntemlere müracaat etmektedir. Örnek vermek gerekirse işçilerin bayram tatili ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını almak amacıyla iş mahkemesine başvurmaktadır. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için iş sözleşmesini geçerli bir usulde bitirmesi lazımdır. Çalışanın ücretinin ödenmemiş olması haklı bir fesih sebebidir. Çalışanın sigortasının farklı ödenmesi haklı bir fesih gerekçesidir. Bunun yanında işveren çalışanın iş akdini geçersiz şekilde sonlandırması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi 29 Ekimde mesai yapmışsa bu çalışmanın karşılığı verilmelidir. Bu maaş normal maaştan % 50 zamlı olması lazım gelir. Çalışanın maaşı en çok 20 gün içinde ödenmelidir aksi halde işçi iş akdini geçerli şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. İşçinin yıllık izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin işçiye verilmesi zorunludur. İşveren işçiyi haklı bir neden olmadan işten atarsa işçiye ihbar tazminatını vermesi gerekir. Eğer işçinin alacakları ödenmezse çalışanlar uzman bir iş hukuku avukatına müracaat etmelidir. İşçi alacağı avukatları çalışanların alacaklarını kuruşu kuruşuna almalarına aracılık edecektir. Aksi durumda işçiler hak kaybına sebep olabilmektedir. Bunun yanında dava sebepsiz biçimde uzama ihtimali vardır. Hak kayıplarına uğramamak ve yargılama süreci gereksiz yere uzamaması için bir iş hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım istemek oldukça önem arz etmektedir. http://ankaraavukat.ra6.org

Anlaşmalı Boşanma Ankara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *