Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gerekli olan noktalar. Öncelikle taraflar anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve evlilik birliği bir yıldan fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde bitmekte hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli şekilde açılması gerekmektedir. Tarafların mahkemeye başvururken avukat tutması zorunlu değildir. Ama iyi bir avukattan destek alınması çekişmeli boşanma davasının çok hızlı sonuna ulaşmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu gibi bir inanış bulunmaktadır. Aslında boşanma davasını mahkemeye ilk kimin başvurduğunun herhangi bir önemi yoktur. Bu yüzden boşanmayı düşünen tarafın davayı açması zorunludur. Açılacak olan davanın kazanılması için boşanma davasını açan tarafın davasını ispatlaması zorunludur. Eğer dava açan eş davasını ispat edemezse açılmış bulunan boşanma davası reddedilecektir. Eşler boşanmaya ek olarak nafaka, maddi tazimat, çocuğunun velayeti, çocuk için iştirak nafakası isteme hakları vardır. Eşler boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş arabaları bulunuyorsa mal rejimi davası açma hakkına sahiptirler. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma hususunda uzman olan bir hukukçu haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu husus boşanma avukatı ile boşanma davası açacak olan kişi anlaşma ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üstünde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenebilir. Boşanma davaları bir hayli uzun süren dava çeşitlerindendir. Bir davanın sonuca ulaşması ortalama bir yıl sürer. Bu süreyi en aza indirmek için alanında uzman bir avukattan yardım almak gerekmektedir. Böylece taraflar hak kaybına uğrama olasılığında da kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılırAnkarada avukatlık mesleğini icra edenler yeterince bulunur. Lakin iyi bir avukat elde etmeniz ancak fazla iyi bir arayış sayesinde olabilir. Nedeni kimi hukukçulara güven duymak epey zordur.Hukukçular temelde boşanma davası konusunda deneyim kazanmış avukatlar,icra davasında deneyim kazanmış avukatlar,ceza avukatları ve bilişim hukukçuları olarak ayrılır. Ancak hukukta diğer deneyim gerektiren alanları da bulunur.Boşanma davası alanında uzman avukatlar örnek olarak verirsek boşanmayla ilgili çok miktarda kanunu bilmek yükümlülüğündedirler.Bunun yanında fevkalade iyi bir avukat bulmanızda yetmez. Avukatın bunun yanında alanında kompetan olması da gereklidir. Bunu hukukçunun bundan önceki kazandığı davalardan anlayabilirsiniz. "Ankarada iyi anlaşmalı boşanma avukatı" arama motorlarında çokça aranılan bir kelimedir. Buna ilaveten "en iyi boşanma avukatları ankara" sözcüğü de fazla aranan sözcüklerdir.

Ülkemizde mahkemelerde görüşülecek tüm davalar için sahip olduğunuz hakları sizin adınızla oldukça başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Vatanımızın tüm bölgelerinde diğer hukuk alanlarında oldukça başarılı hukukçular bulunur. Ankara avukatları da, Türkiyemizde hukuk alanında şahısları ve şirketleri en başarılı şekilde temsil edecek avukatlar arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görülmekte olan ya da görülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, davanın lehinize bitirilmesini sağlayacak, sizleri mahkeme salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil edebilecek Ankara hukukçuları arasından uygun olanı seçebilir, davalarınızı kompetan bir hizmetten fayda sağlayarak bitirebilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok görüşülen davalardan sayılan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece iyi bir tarzda yürütülmektedir. Müvekkillerinin boşanma davalarını hem maddi hem de manevi olarak en iyi şekilde sonlandırmalarını imkanlı kılan boşanma avukatları özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanmakta olan çiftler arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için gayret göstermektedirler. Bundan ötürü eğer karınızla nizasız bir tarzda boşanamıyorsanız, kesinlikle boşanma davası konusunda uzman bir hukukçunun yardımı ile boşanma sürecinizi tamamlamalısınız.
Çağımızda en çok karşılaşılan davalar bilişim davalarıdır. Bundan dolayı bilişim hukukunda tecrübeli avukatlara gereksinim çoğalmıştır. Lakin uzman bir bilişim avukatı edinmek çok çaba gerektirir. Zira bilişim davası avukatı sayısı çok azdır.

Bilişim alanında suçlar nelerdir? Çağımızda en fazla artış gösteren davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir fiilin cezalandırılması için TCK’da mevcut olması zorunludur. Yasada bulunmayan bir hareketten dolayı hiç kimse cezalandırılamaz. Busöylenenler ışığında, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak TCK’da suç olarak düzenlenmiştir.


Bilişim suçları akıllı televizyon üzerinden işlenebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin tespit edilmesi özel çaba gerektirir. Bundan dolayı şüphelilerin bu konuda uzman bir ekip tarafından soruşturulması gerekir. Ankarada bilişim hukuku suçlarıyla mücadele için oluşturulmuş savcılık yer almaktadır. Dolayısıyla Ankara bölgesinde suçlulara erişmek daha kısa zaman alır. Suçluların belirlenmesinden sonra mahkeme evresine gelinir. Bu aşamada bilişim hukuku avukatlarının önemi oldukça fazladır. Alanında tecrübeli bir avukat kovuşturmanın bu sürecinde istediğiniz sonucu elde etmenizde oldukça fazla katkısı olacaktır.
hukukçuluk uğraştırıcı bir uğraş alanıdır. çünkü avukat bir tek müvekkiliyle mesai harcamaz ayrıca jandarmayla muhatap olmalıdır. Bu nedenleverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Ayrıca kararın üzerine apostil şerhi konulması gerekmektedir. Apostil mührü Lahey sözleşmesine üye olan ülkelerde geçerlidir. Bunun sonucu olarak San Marino Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türk Mahkemelerince tenfiz edilebilecektir. Yurtdışındaverilmiş bulunan kararların tanınması ve tenfizini için gerekli olan bir anlaşmalı boşanma ankara diğer husus ise yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Türk Diline tercümesinin yapılmasıdır. Buna ek olarak tercümesi yapılmış olan yurtdışında verilen kararların Türk makamlarınca onaylanması gerekir.

Tenfiz davaları ne kadar zamanda sonuçlanır? Bu tarz davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir zaman zarfında sonuca ulaşır. Bu süreyi en aza indirmek için her iki yanda bir serbest bir avukata vekalet çıkarması gerekir. Bu durumda dava çabuk şekilde biter. Eğer bir avukata vekaletname çıkarılmazsa davanın sonuca ulaşması için yurtdışına tebligat çıkarılması gerekmektedir. böyle bir halde davanın çok uzamasına neden olacaktır. Bu yüzden eşler bulundukları ülkede bulunan Türkkonsolosluğu vasıtasıyla bir hukukçuya vekalet vermelidir. Gönderilecek vekaletnamenin resimli olmasına dikkat edilmelidir. İlaveten Çıkarılacak vekaletin boşanma yetkisini taşınması gereklidir. Bütün bu işlemlerin yapılması dava sürecini çok fazla minimum seviyeye indirecektir.

Ağır ceza avukatının bilmesi gerekli olan hususlar hangileridir? Öncelikle ceza avukatı olmak oldukça yorucudur. Zira kişilerin bu tür davalarda kişilerin özgürlüğü mevzu bahistir. Bu nedenle ceza davası avukatı müvekkilini savunurken çok fazla emek vermeli. Aksi durumda insanlar nedensiz hapishaneye girebilir. Bu nedenle üzerine aldığı işin sorumluluğunun farkında olmalıdır. Bir ağır ceza davası savunması yapılırken mutlaka olayın tüm detayları öğrenilmeye çalışılmalıdır. Zira mahkeme salonunda müdafaa yapılırken müvekkilin lehine olmayan bir şeyler söyleme durumunda kalabilir. Eğer müvekkil hapishanede bulunmakta ise kesinlikle hapishaneye görmek için gidilmeli ve vakanın tüm ayrıntıları direk olarak öğrenilmelidir. Eğer şartlar fırsat veriyorsa vakanın gerçekleştiği yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra görgü tanıkları bulunmalı ve dinlenilmelidir. Vakanın ayrıntılarına göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor paralelinde bir müdafaa yapılmalıdır. Bunlar standart şekilde yapılması gerekli olan hususlardır. Ayrıca ceza hukuku avukatı somut bulguları harmanlayarak kendi kabiliyetini eklemeli ve sonuç verecek bir savunma stratejisi belirlemelidir. tüm bu arz edilen hususlara ilaveten ceza davası avukatı olmak isteyen bireyin ceza hukuku alanında çalışmayı seviyor olması gerekmektedir. Çünkü ilgi duyarak ifa edilmeyen hiçbir uğraşı başarılı şekilde bitirilemez.
Boşanma davaları iki biçimde açılabilmektedir. Eğer eşler ayrılma konusunda anlaşmışlarsa mahkemeye başvurmaları durumunda anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının en az bir yıl devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer birliktelik bir seneden az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı biçimde evliliği bitirmek için başvuruda bulunamazlar. Bu durumda çekişmeli tarzda başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliği bitirmek için mahkemeye bir anlaşmalı ayrılma protokolü vermeleri zorunludur. Bu anlaşma metninin bir avukat vasıtasıyla düzenlenmesi faydalı olacaktır. Daha sonra taraflar hakim karşına çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini belirtmelidirler. Çekişmeli şekilde boşanmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme gerekçesinin haklı olması gerekir. Ayrıca evliliği bitirme nedeninin kanıtlanması lazım gelir. Boşanma davalarında davayı açan eş boşanma nedenlerini her türlü delille ispatlayabilir. bir örnek verecek olursak facebook yazışmaları kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli ayrılma davası oldukça uzun sürmektedir. Bu süreci hızlandırmak için bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Miras hukukunda fazla karşılaşılan hususların başında muris muvazaası hususu gelmektedir. Miras hukuku alanı hayli teferruatlı bir hukuk dalıdır. Bu yüzden uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Fakat bir miras avukatından yardım talep edilmezse dava çok uzun sürmesi muhtemeldir. Yaşamı son bulan şahsın arkasında kalan bütün tanışır ve taşınmaz mallarına tereke ismi verilmektedir. Miras alanında bütün taşınır ve tanışmaz mallar başkaca bir işleme gerek olmadan ölüm anında yasal mirasçılara devir edilir. Eğer ölen şahsın mirasçısı mevcut değilse mallar Türkiye Cumhuriyeti Devletine kalır. Miras hukukunda mahkemeye başvururken kesinlikle bir avukattan görüş alınması bir hayli önem arzeder. Zira kanıtlanması oldukça zor olan olaylar karşısında davacıların hak kaybına uğraması ihtimal dâhilindedir. Eğer mirasçılar hakkın rahmetine kavuşan kişinin malvarlığını reddetmek istiyorlarsa 3 ay içinde mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi amacıyla dava yoluna başvurmaları gerekmektedir. Bunların yanında vefat eden şahsın yakınları sulh hukuk mahkemesinden bir mirasçılık belgesi edinmeleri lüzumludur. Miras hukuku alanında davalar fazlaca uzun sürer. Zira bu tarz davalar bilirkişi marifetiyle yazılan bilirkişi raporlarıyla sonuçlanmaktadır. Bunun yanında Miras alanında davalarda tanık deliline başvurulur. Şahitlerin dinlenilmesi yargılama sürecini bir hayli uzatır.
İş hukuku davası çağımızda en çok karşımıza çıkan sorunlardan biridir. Patronlar çalışanların hak ettiğini vermemek amacıyla türlü yöntemlere başvurmaktadır. Örnek vermek gerekirse işçilerin kıdem tazminatını ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını almak amacıyla iş mahkemesine başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini geçerli bir usulde son vermesi gerekir. Çalışanın bayramlarda çalışma ücretinin ödenmemiş olması geçerli bir fesih sebebidir. Çalışanın sigortasının az yatırılması geçerli bir fesih sebebidir. Bunlara ek olarak iş yeri sahibi işçinin iş anlaşmasını haksız şekilde sonlandırması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İşçi Ramazan Bayramında çalışmış ise bu mesainin karşılığı verilmelidir. Bu ücret normal maaştan yüzde 50 fazla olması lazım gelir. Çalışanın ücreti en fazla 20 gün içerisinde ödenmelidir aksi halde işçi iş sözleşmesini geçerli biçimde sonlandırma hakkına sahiptir. İşçinin senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu yıllık iznin ücretinin işçiye verilmesi gereklidir. Patron işçiyi haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarırsa çalışana ihbar tazminatını ödemesi gerekir. Eğer çalışanın tazminatları ödenmezse çalışanlar işinin ehli bir işçi alacağı avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları çalışanların alacaklarını eksiksiz almalarına yardımcı olacaktır. Aksi durumda işçiler hak kaybına sebep olabilmektedir. Bunun yanında mahkeme süreci sebepsiz biçimde uzama ihtimali vardır. Hak yoksunluğuna uğramamak ve dava gereksiz yere uzamaması için bir hukukçudan yardım istemek oldukça önem taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *