Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. Öncelikle eşler anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları hususunda anlaşabilirlerse ve birliktelik bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davası hem çok kısa sürede bitmekte hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli olarak açılması lazımdır. Eşlerin dava açarken avukat tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından yardım alınması çekişmeli boşanma davasının çok hızlı bitmesini sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk davayı açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanış bulunur. Gerçekte davayı kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu sebeple boşanma konusunda kararlı olan eşin boşanma davasını açması gereklidir. Açılmış boşanma davasının kazanılması için davayı açan tarafın davasını kanıtlaması zorunludur. Eğer boşanmak için dava açan taraf davasını ispatlamazsa açılmış bulunan dava reddedilecektir. Taraflar boşanmaya ek olarak yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için tedbir nafakası isteyebilirler. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik birliği içinde edinilmiş mülkleri mevcut ise mal rejimi davası açma hakkına sahiptirler. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkendir. Boşanma konusunda uzman olan bir hukukçu haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu konu uzman boşanma avukatı ile iş sahibi mutabakat ile belirlenecektir. Ankara Barosu tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun sürebilen davalardır. Bir davanın sonuçlanması tahmini bir yıl sürmektedir. Bu süreyi azaltmak için iyi bir avukattan yardım almak gereklidir. Böylece boşanma davası açan kişiler hak kaybına uğrama riskinde de kurtulabilirler.
ankara anlaşmalı boşanma avukatıAnkarada hukukçular çokça mevcuttur. Fakat fazla iyi bir hukukçu elde etmeniz yalnızca fazla iyi bir arama sayesinde mümkün olur. Bunun sebebi kimi avukatlara güvenmek fazlasıyla zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler temelde boşanma davası alanında mütehassıs hukukçular,icra davalarına bakan avukatlar,ceza davasına bakan hukukçular ve bilişim hukuku hukukçuları diye ayrılır. Fakat hukuk alanında bambaşka özel uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma davasına bakan avukatlar örneğin boşanma hukukuyla alakalı çok sayıda kanunu bilmek zorundadırlar.Ayrıca fazla iyi bir avukatlık mesleğini icra eden kişi edinmenizde kafi olmaz. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin aynı zamanda yaptığı işte mütehassıs olması da gerekir. Bahsettiğim şeyi avukatlık mesleğini icra eden kişinin bundan önceki kazandığı davalardan anlamanız mümkündür. "Ankarada iyi anlaşmalı boşanma avukatı" arama motorlarında çok fazla aranılan bir sözcük grubudur. Bununla birlikte "en iyi bilişim avukatı ankara" kelimesi de bol miktarda aranırlar.

Türkiyemizde duruşma salonlarında görülecek bütün davalar için size ait olan haklarınızı sizin adınızla başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlık mesleğini icra edenler bulunmaktadır. Türkiye’nin her ilinde başka hukuk kategorilerinde başarılı hukukçular vardır. Ankara hukukçuları da, ülkemizde hukuk alanında müvekkillerini en başarılı tarzda temsil etmeye çalışan avukatlar arasında bulunur. Ankara şehrinde açılmış ya da görülecek herhangi bir davanız mevcutsa, davanızın sizin lehinize bitmesini imkanlı kılacak, müvekkillerini mahkeme salonunda en iyi biçimde temsil edecek Ankara hukukçuları arasından tercihinizi yapabilir, dava sürecini mütehassıs bir hizmetten yarar sağlayarak bitirebilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok açılan davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece uzman bir tarzda yürütülmektedir. Başvuran şahısların boşanma sürecini hem maddi hem de manevi biçimde en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan boşanma avukatları asıl olarak çekişmeli boşanma davalarında boşanmakta olan eşler arasında bir anlaşma alanı sağlamak amacıyla gayret göstermektedirler. Bu nedenle açıkcası kocanızla nizasız bir tarzda boşanamıyorsanız, mutlaka boşanma davaları işinde uzman bir hukukçunun yardımı ile boşanma sürecinizi tamamlamalısınız.
Çağımızda en çok karşılaşılan davalar bilişim davalarıdır. Bundan dolayı bilişim hukukunda uzman hukukçulara ihtiyaç büyümüştür. Ama tecrübeli bir bilişim hukuku avukatı tutmak zordur. Zira bilişim avukatı miktarı çok azdır.

İnternet aracılığıyla işlenen suçlar nelerdir? Çağımızda en fazla artış gösteren davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir hareketin suç olması için Kanunda düzenlenmiş olması zorunludur. Türk Ceza Kanun’da yer almayan bir eylemden dolayı vatandaşlar cezaya çarptırılamaz. Busöylenenler ışığında, başkasına ait kişisel verileri yok etmek TCK’da bilişim suçu olarak düzenlenmektedir.


İnternet üzerinden işlenen suçlar cep telefonu aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin bulunması özel çaba gerektirir. Bundan dolayı faillerin bu alanda bilgili savcı vasıtasıyla araştırılması gerekir. Ankarada siber suçlarla mücadele maksadıyla kurulmuş kolluk güçleri vardır. Dolayısıyla Ankara ilinde şüphelilere erişmek çok daha kolaydır. Suç işleyenlerin tespit edilmesinden sonra cezalandırma sürecine geçilir. Bu evrede bilişim suçları avukatlarının rolü çoktur. Alanında uzman bir avukat mahkemenin bu evresinde istediğiniz sonucu almanızda çok katkısı olacaktır.
hukukçuluk oldukça zor bir meslektir. çünkü hukukçu yalnızca müvekkiliyle meşgul olmaz buna ek olarak tanıklarla muhatap olur. yabancı ülkedeverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gereklidir. Bunlara ek olarak kararın üzerine apostil şerhi konulması gerekir. Apostil şerhi Lahey anlaşmasına katılan ülkelerde geçerlilik taşır. bu açıklamalar ışığında Ekvador Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları Türkiye’de tanıma ve tenfizi sağlanacaktır. Yurtdışındaverilen kararların tenfizini için lazım gelen bir diğer husus ise yurtdışı ankara avukat mahkemelerinde verilen kararların Türk Diline tercümesinin yapılmış olmasıdır. Ayrıca çevirisi yapılmış yabancı ülkede verilen kararların Türkiye Büyükelçiliği onaylanması zaruridir.

Tanıma davası ne kadar zamanda sonuçlanır? Bu gibi davalar genel olarak 6 ay gibi bir süre zarfında sonuca ulaşır. Bu süreyi azaltmak için her iki tarafta bir vekile boşanma vekaleti çıkarması gerekir. Bu şekilde dava çok daha hızlı tamamlanır. Eğer bir avukatlık mesleği yapan kişiye vekaletname verilmezse davanın sonuçlanması için yabancı ülkede bulunan şahsa tebligat yapılması lazımdır. bu şartlar altında davanın uzun sürmesine sebep olacaktır. Bu nedenle eşler yaşadıkları devlette yer alan Türkiyekonsolosluğu aracılığıyla bir hukukçuya boşanma vekaleti vermelidir. Verilecek boşanma vekaletinin resimli olmasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak Verilecek vekaletin boşanma yetkisinin bulunması gerekir. Bütün bu işlemlerin yapılması dava zamanını oldukça kısaltacaktır.

Ağır ceza alanında çalışan avukatın bilmesi gerekli olan hususlar nelerdir? İlk olarak ceza davası avukatı olmak oldukça zordur. Çünkü insanların bu tarz davalarda müvekkillerin özgürlüğü söz konusudur. Bu yüzden ceza avukatı müvekkilini savunurken çok fazla sorumluluğunun farkında olmadır. Aksi halde kişiler haksız yere hapse girebilir. Bu nedenle üzerine aldığı işin neden olacağı sonuçların bilincinde olmalıdır. Bir ceza davası müdafaası yapılırken mutlaka olayın bütün detayları öğrenilmelidir. Çünkü mahkeme huzurunda müdafaa yapılırken müvekkilimizin aleyhine bir savunma yapma durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi hapishanede bulunmakta ise kesinlikle cezaevine ziyaret için gidilmeli ve vakanın tüm detayları yüz yüze öğrenilmelidir. Eğer şartlar fırsat veriyorsa vakanın yaşandığı yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Ardından olaya tanıklık edenler tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Olayın özelliğine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor paralelinde bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar genel olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olan hususlardır. Bunlarında yanında ceza alanında çalışan avukat somut verileri harmanlayarak kendi kabiliyetini eklemeli ve sonuç verecek bir savunma stratejisi bulmalıdır. Bütün bu bahsedilen hususların yanında ceza avukatı olmak isteyen şahsın ceza hukuku alanında çalışmayı seviyor olması gerekir. Zira ilgili şekilde ifa edilmeyen hiçbir iş başarıya ulaşamaz.
Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Eğer taraflar ayrılma konusunda anlaşırsa aile mahkemesine başvuru yapmaları durumunda anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin minimum bir sene sürmüş olmasıgerekir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan daha az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı olarak evliliği sonlandırmak için başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli şekilde başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliği bitirmek için mahkemeye bir anlaşmalı ayrılma mutabakat metni sunmaları gerekmektedir. Bu protokolün bir hukukçu vasıtasıyla düzenlenmesi çok iyi olacaktır. Daha sonra eşler hakim karşına çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli biçimde evliliğe son vermek için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç vardır. Bu evliliğe son verme gerekçesinin haklı olması gerekir. buna ek olarak evliliği bitirme nedeninin ispatlanması lazımdır. Boşanma davasında davayı açan eş boşanma gerekçelerini her türlü delille kanıtlayabilir. Mesela telefon dökümleri delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davası oldukça uzun sürmektedir. Bu süreci kısaltmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım istenmelidir.

Miras hukuku alanında en çok ilgi duyulan konuların başında mirasçılık belgesi hususu gelir. Miras hukuku alanı bir hayli zor bir hukuk alanıdır. Bu nedenle başarılı bir avukatlık mesleği icra eden kişiden yardımına başvurulmalıdır. Ama bir miras avukatından yardım alınmazsa dava çok uzun sürmesi muhtemeldir. Ölen şahsın gerisinde kalan bütün malvarlığına tereke ismi verilmektedir. Miras alanında bütün mallar başkaca bir işleme gerek olmadan vefat sırasında kanuni mirasçılara devir edilir. Eğer ebediyete intikal eden kimsenin mirasçısı mevcut değilse alacaklar Türkiye Cumhuriyeti Devletine intikal eder. Miras alanında yasal hakları kullanmadan önce kesinlikle bir miras hukuku uzmanı avukattan yardımına başvurulması fazlaca önem arzeder. Zira kanıtlanması güç olan durumlar karşısında dava açan kimselerin hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer mirasçılar hakkın rahmetine kavuşan şahsın mirasını reddedeceklerse 3 ay içinde reddi miras amacıyla mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca hakkın rahmetine kavuşan kimsenin altsoyu noterden bir veraset ilamı almaları lüzumludur. Miras hukuku alanında davalar oldukça uzun sürmektedir. Zira bu tür davalar bu işlerden anlayan bilirkişi tarafından oluşturulan bilirkişi raporlarıyla sonuna ulaşmaktadır. Bunun yanında Miras hukuku alanında davalarda görgü tanığı deliline dayanılmaktadır. Tanıkların ifadelerine başvurulması yargılama süresini hayli uzatır.
İş iş hukuku davaları çağımızda en bol karşımıza çıkan sorunlardan biridir. İş sahipleri işçilerin hak ettiğini vermemek amacıyla çeşitli usullere başvurmaktadır. Örnek vermek gerekirse çalışanların izin ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını elde etmek saikiyle mahkemeye başvurmaktadır. Çalışanın kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini haklı bir tarzda bitirmesi lazımdır. İşçinin fazla çalışma ücretinin verilmemesi geçerli bir sonlandırma gerekçesidir. İşçinin sigortasının farklı ödenmesi geçerli bir fesih gerekçesidir. Bunlara ek olarak patron çalışanın iş sözleşmesini haksız tarzda bitirmesi durumunda çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. Çalışan 29 Ekimde çalışmış ise bu çalışmanın karşılığı ödenmelidir. Bu maaş normal ücretten yüzde 50 zamlı olması gerekir. İşçinin maaşı en geç 20 gün içinde ödenmelidir aksi durumda çalışan iş akdini haklı şekilde sonlandırabilir. Çalışanın yıllık izni kullanmasına izin verilmezse bu senelik iznin ücretinin çalışana ödenmesi gerekir. İşveren işçiyi geçerli bir sebep olmadan işten atarsa çalışana ihbar tazminatını vermesi lazımdır. Eğer işçinin tazminatları ödenmezse çalışanlar uzman bir iş hukuku avukatına müracaat etmelidir. İşçi avukatları işçilerin haklarını eksiksiz ulaşmalarına aracı olacaktır. Aksi halde işçiler hak kaybına sebep olabilir. Bunun yanında yargılama süreci sebepsiz biçimde uzayabilir. Hak yoksunluğuna uğramamak ve mahkeme süreci gereksiz biçimde uzamaması için bir hukukçudan yardım almak büyük önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *