Anlasmali Bosanma Avukati Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gerekli olan noktalar. Öncelikle eşler anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve birliktelik bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa sürede bitmekte hem de tarafları aile mahkemesine kanıt sunma külfetinden kurtarmaktadır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli şekilde açılması gereklidir. Eşlerin aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma konusunda uzman avukat tutması zorunlu değildir. Ama iyi bir boşanma davası avukatından destek alınması çekişmeli boşanma davasının oldukça hızlı sonuna ulaşmasını sağlayacaktır. Toplumda ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu gibi bir inanç mevcuttur. Oysaki davayı kimin açtığının bir önemi yoktur. Bu sebeple boşanmak isteyen tarafın boşanma davasını açması gerekir. Açılmış boşanma davasının kazanılması için davayı açan tarafın davasını kanıtlaması gerekir. Eğer boşanmak için dava açan taraf davasını ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilir. Eşler boşanmanın yanında nafaka, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için nafaka isteme hakkına sahiptirler. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış taşımazları var ise mal rejimin tasfiyesi davası açma hakları vardır. Bu tarz davalarda avukatlık ücreti değişiklik gösterir. Boşanma davasında uzman olan bir avukat haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu konu uzman boşanma avukatı ile dava açacak olan kişi anlaşma ile belirlenecektir. Barolar Birliği tarifesinin üstünde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenebilir. Boşanma davaları baya uzun sürede sonuçlanan dava türlerindendir. Bir çekişmeli boşanma davasının bitmesi genellikle bir yıl sürer. Bu zamanı azaltmak için uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekir. Böylece taraflar hak yoksunluğuna uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılırAnkarada hukukçular fazlaca vardır. Ancak fevkalade iyi bir avukat edinmeniz sadece fazla iyi bir aramayla olabilir. Bunun sebebi kimi avukatlık mesleğini icra edenlere güvenmek epey zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler temel düzeyde boşanma avukatları,icra davalarına bakan hukukçular,ceza davasıyla ilgilenen hukukçular ve bilişim hukukçuları diye kategorilendirilebilir. Fakat hukuk alanında bunlardan başka deneyim gerektiren alanları da bulunur.Boşanma davası konusunda uzman avukatlar mesela boşanmayla ilgili haddinden fazla kanunu öğrenmek yükümlülüğündedirler.Bunun yanında iyi bir hukukçu bulmanızda yeterli değildir. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin bununla birlikte alanında mütehassıs konumunda olması da zorunludur. Bunu avukatın önceki kazandığı davalardan anlamanız mümkündür. "Ankara İyi Boşanma Avukatı" arama motorlarında bol miktarda kullanılan bir sözcüktür. Buna ek olarak "en iyi icra avukatı ankara" kelime gurubu da bol sayıda aranırlar.

Türkiyede duruşma salonlarında görülecek bütün davalar için sahip olduğunuz hakları sizin yerinize son derece başarılı bir şekilde savunacak hukukçular mevcuttur. Türkiye’nin bütün bölgelerinde farklı hukuk alanlarında başarılı avukatlık mesleğini icra edenler bulunur. Ankara hukukçuları da, Türkiyemizde hukuk alanında kişileri en başarılı tarzda temsil edecek hukukçular arasında yer almaktadır. Ankara ilinde açılmış ya da görüşülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, bu davanın lehinize sonuçlanmasını sağlayacak, sizleri dava salonunda mümkün olan en iyi şekilde temsil etmesi mümkün olan Ankara avukatları arasından istediğinizi seçebilir, dava sürecinizi profesyonel bir hizmetten faydalanarak bitirebilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok görülen davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları vasıtasıyla son derece profesyonel bir şekilde yürütülmektedir. Başvuran şahısların boşanma davalarını hem maddi hem de manevi olarak en iyi şekilde atlatmalarını sağlayan boşanma hukukçuları asıl olarak nizalı boşanma davalarında boşanma davası açmış eşler arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için çabalamaktadırlar. Bu sebeple açıkcası karınızla anlaşmalı bir tarzda boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma davaları konusunda mütehassıs bir avukatın yardımı ile boşanma sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Son zamanlarda en fazla artış gösteren davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bu sebeple bilişim suçlarında uzman avukatlara gereksinim fazlalaşmıştır. Ama deneyimli bir bilişim davası avukatı edinmek uğraştırıcıdır. Çünkü bilişim hukuku avukatı miktarı oldukça azdır.

Siber suç nedir? Çağımızda en fazla görülen davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir davranışın cezalandırılabilmesi için mevzuatta mevcut olması gerekir. TCK’da yer almayan bir eylemden dolayı vatandaşlar cezalandırılamaz. Buanlatılanlar doğrultusunda, başkasına ait kişisel verileri yok etmek Ceza Kanunu’nda bilişim suçu olarak tanımlanmaktadır.


Sanal ortamda işlenen suçlar cep telefonu üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin takip edilmesi özel çaba gerektirir. Bundan dolayı suç işleyenlerin bu işlerde tecrübeli kolluk güçleri aracılığıyla bulunması lüzumludur. Ankarada internet suçlarıyla mücadele için görevlendirilmiş emniyet birimleri mevcuttur. Böylece Ankara ilinde suçlulara ulaşmak zor değildir. Şüphelilerin belirlenmesinden sonra mahkeme sürecine gelinir. Bu aşamada bilişim hukuku avukatlarının etkisi çoktur. Alanında deneyimli bir hukukçu kovuşturmanın bu sürecinde umduğunuz sonucu almanızda çok fazla yardımı olabilir.
hukukçuluk meşakkatli bir iştir. Zira avukat bir tek davasıyla meşgul olmaz bunun yanında icra memuruyla muhatap olması gereklidir. yurtdışındaverilmiş bulunan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekmektedir. Bunun yanında kararın apostil edilmesi gerekmektedir. Apostil mührü Lahey protokolüne üye olan ülkelerde geçerlilik taşır. bu açıklamalar ışığında Hırvatistan Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Türkiye’de tanınabilecektir. yabancı ülkedeverilen kararların tanınması ve tenfizini için gerekli olan bir diğer husus ise yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Dilimize çevirisinin yapılmasıdır. Buna ek olarak çevirisi yapılmış bulunan yabancı mahkemede verilmiş bulunan kararların Noterce onaylanması gereklidir.

Tanıma ve Tenfiz davaları ne kadar sürmektedir? Bu çeşit davalar yaklaşık olarak 6 ay gibi bir periyotta sonuca ulaşır. Bu süreyi azaltmak için her iki tarafta bir vekile vekalet çıkarması lazımdır. Bu şekilde davalar hızlı bir şekilde sonuca ulaşır. Eğer bir avukata boşanma vekaleti verilmezse davanın sonuçlanması için yabancı ülkeye tebligat gönderilmesi gerekmektedir. böyle bir halde davanın uzun sürmesine sebep olacaktır. Bu nedenle eşler bulundukları devlette yer alan Türkiyeelçiliği aracılığıyla bir hukukçuya vekaletname vermelidir. Çıkarılacak vekaletnamenin fotoğraflı olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında Verilecek vekaletnamenin boşanma yetkisine haiz olması lazımdır. Tüm bu işlemlerin eksiksiz yapılması dava süresini çok fazla en aza indirecektir.

Ağır ceza avukatının bilmesi gereken hususlar hangileridir? Öncelikle ceza davası avukatı olmak hayli tecrübe gerektirir. Çünkü insanların bu tür davalarda insanların özgürlüğü mevzu bahistir. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı davayı çözerken çok fazla sorumluluğunun farkında olmadır. Aksi halde insanlar nedensiz hapse girebilir. Bu yüzden aldığı işin öneminin bilincinde olmalıdır. Bir ceza davası müdafaası gerçekleştirilirken mutlaka olayın tüm incelikleri bilinmelidir. Çünkü mahkeme sırasında müdafaa yapılırken müvekkilin aleyhine bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi tutukevinde bulunmakta ise kesinlikle cezaevine görmek için gidilmeli ve vakanın bütün detayları direk olarak konuşulmalıdır. Eğer ihtimal varsa olayın yaşandığı yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra olayı görenler bulunmalı ve dinlenilmelidir. Vakanın niteliklerine göre bilirkişi incelemesi istenilmeli ve gelen rapor paralelinde bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar standart şekilde gerçekleştirilmesi gerekli olan hususlardır. Ayrıca avukat eldeki belgeleri harmanlayarak kendi tecrübelerini eklemeli ve sonuca ulaşan bir savunma stratejisi belirlemelidir. tüm bu anlatılan hususlara ek olarak ağır ceza avukatı olmak isteyen bireyin ceza hukuku alanında çalışmayı seviyor olması gerekmektedir. Çünkü zevk alarak yapılanmayan hiçbir meslek başarılı şekilde sonuçlandırılamaz.
Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Eğer yanlar boşanma konusunda anlaşırsa mahkemeye müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı olarak ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir sene devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan kısa sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırmak için başvuru yapamazlar. Bu halde çekişmeli tarzda başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı tarzda ayrılabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı ayrılma mutabakat metni sunmaları gereklidir. Bu anlaşma metninin bir boşanma avukatı vasıtasıyla meydana getirilmesi faydalı olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli tarzda evliliğe son vermek için bir boşanma sebebine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme nedeninin yerinde olması gerekir. bunun yanında boşanma nedeninin ispatlanması gerekir. Boşanma davasında davayı açan taraf iddialarını her türlü delille kanıtlayabilir. Örneğin mektuplar kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir avukattan yardım istenmelidir.

Miras hukukunda fazla ilgi duyulan hususların başında vasiyet konusu gelir. Miras alanı hayli ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Bu yüzden uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Ama bir avukattan yardım istenmezse davalar oldukça uzun uzun sürecektir. Yaşamı son bulan şahsın arkasında kalan bütün tanışır ve taşınmaz mallarına tereke denilir. Miras hukukunda bütün malvarlığı başkaca bir işleme gerek olmadan ölüm esnasında yasal mirasçılara geçer. Fakat yaşamı son bulan kişinin mirasçısı bulunmuyorsa malvarlığı devlete geçer. Miras hukuku alanında bir dava açarken kesinlikle bir miras alanında uzman bir avukattan akıl alınması bir hayli önem arzetmektedir. Çünkü ispatlanması fazlaca zor olan durumlar karşısında kişilerin hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer kendisine miras kalanlar hakkın rahmetine kavuşan şahsın mirasını reddedeceklerse 3 ay süresince mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi amacıyla dava açmaları gerekir. Buna ek olarak aramızdan ayrılan kimsenin altsoyu sulh hukuk mahkemesinden bir mirasçılık belgesi edinmeleri gerekmektedir. Miras hukuku alanında davalar bir hayli uzun sürmesi muhtemeldir. Çünkü bu çeşit davalar bilirkişi marifetiyle hazırlanan raporlar sonuçlanmaktadır. Bunun yanında Miras hukuku alanında davalarda görgü tanığı deliline başvurulur. Tanıkların mahkemeye çıkması mahkeme süresini baya uzatır.
İş hukuku günümüzde en çok karşımıza çıkan davalardan biridir. İşverenler çalışanların hak ettiğini vermemek için türlü yollara müracaat etmektedir. Örnek vermek gerekirse işçilerin kıdem tazminatını ödememektedirler. Çalışanlarda bu alacaklarını elde etmek gayesiyle yargıya müracaat etmektedir. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş sözleşmesini geçerli bir şekilde son vermesi gerekir. İşçinin izin ücretinin ödenmemesi geçerli bir sonlandırma sebebidir. Çalışanın sosyal güvenlik farklı ödenmesi geçerli bir sonlandırma sebebidir. Bunun yanında iş yeri sahibi çalışanın iş akdini haksız şekilde sonlandırması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi 30 Ağustosta mesai yapmışsa bu çalışmanın karşılığı verilmelidir. Bu maaş normal maaştan yüzde 50 zamlı olması lazım gelir. Çalışanın ücreti en geç yirmi gün içerisinde verilmelidir aksi halde çalışan iş akdini geçerli biçimde sonlandırabilir. Çalışanın senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu yıllık iznin ücretinin işçiye verilmesi gereklidir. Patron çalışanı haklı bir sebep olmadan işten çıkarırsa çalışana ihbar tazminatını vermesi lazımdır. ankara avukat Eğer işçinin tazminatları verilmezse işçiler iyi bir iş davası avukatına müracaat etmelidir. İşçi alacağı avukatları çalışanların haklarını eksiksiz almalarına yardım sağlayacaktır. Aksi durumda çalışanlar hak kaybına sebep olabilmektedir. Bunun yanında yargılama süreci gereksiz biçimde uzayabilir. Hak yoksunluğuna uğramamak ve mahkeme süreci sebepsiz yere uzamaması için bir iş avukatından yardım istemek oldukça önem taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *